Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika
Powróć do: Projekty kulturalne

Spotkania ze Sztuką Ludową

„Spotkania ze Sztuką Ludową” to projekt, którego celem jest popularyzacja lokalnej kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży z puławskich szkół.

W ramach projektu przeprowadzono wiele zróżnicowanych działań, dostosowanych do wieku i możliwości odbiorców, którymi są dzieci i młodzież ucząca się w puławskich szkołach. Zostały zorganizowane spotkania z twórcami ludowymi, warsztaty twórczości ludowej oraz wystawa prac sztuki ludowej. Celem było przekazanie wiedzy adresatom projektu na temat kultury ludowej ziemi puławskiej, tradycyjnych obyczajów oraz umiejętności rękodzielniczych oraz zbudowanie społecznego szacunku dla lokalnej kultury ludowej.


Projekt "Spotkania ze sztuką ludową" w 2017 roku uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cykl warsztatowo-edukacyjny z roku 2018 uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska.

Warsztaty prowadzili członkowie Klubu Twórców Ludowych, którzy zaprezentowali swoje dziedziny sztuki ludowej takie jak: garncarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, plastyka zdobnicza, plastyka obrzędowa, rzeźba.