Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika
Powróć do: Zajęcia teatralne

Puławski Teatr Amatora

Zajęcia prowadzone w Puławskim Teatrze Amatora dają możliwość opanowania w stopniu zaawansowanym kultury żywego słowa, pracy nad ciałem i głosem oraz umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy zajęć poznają też arkana sztuki aktorskiej, tajniki teatru, a także spore obszary literatury polskiej i światowej. Teatr przygotowuje średnio jedną, dwie premiery w roku. Skupia osoby w różnym wieku: od młodzieży po osoby dojrzałe wiekiem.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Nabór do grupy odbywa się w miarę potrzeb wynikających z opracowanego nowego repertuaru.

Instruktorem opiekującym się Puławskim Teatrem Amatora i reżyserem jest Ryszard Stępień.

Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" ma także duże tradycje teatralne. W ostatnich latach Puławski Teatr Amatora wystawiał sztuki: "Trzy Zbiry" Dario Fo, "Wysiadywaczkę" Stefanii Grodzieńskiej, "Remont" A. J. Kondratiuka, "Nondum" Lidii Amejko. Jego aktorzy wzięli udział w widowisku opartym na poemacie heroikomicznym F. D. Kniaźnina pt. "Balon" w reżyserii Renaty Siedlaczek i Ryszarda Stępnia, zabawie teatralnej "Prima contra aprilis", wieczorach poezji. Kolejne realizacje to sztuki: "Brat naszego Boga", "Mniejsze dobro", "Kraina kłamczuchów". Dopełnieniem pracy teatralnej jest także wspieranie ruchu recytatorskiego. Puławski Teatr Amatora prezentował swój repertuar również poza naszym miastem na zaproszenie różnych środowisk.

Wysoki poziom prezentowanych spektakli sprawia, że repertuar spotyka się zawsze z żywym zainteresowaniem widowni i życzliwą oceną znawców przedmiotu. Wyrazem tego są liczne nagrody na przeglądach miejskich oraz zasłużone uznanie dla reżysera i animatora, którym jest Ryszard Stępień.

 

Wielkim  sukcesem zespołu jest I nagroda w kategorii teatru w Miejskiej Scenie Amatora "O Puchar Prezydenta Miasta" w 2011 roku za spektakl "Kraina kłamczuchów". Na premierze obecny był sam autor Maciej Wojtyszko. Z ogromną radością cytujemy słowa, jakimi autor w przesłanym nam liście skomentował obejrzane przedstawienie:


"Drodzy Widzowie!
Z Padwy do Puław nie tak znowu daleko. Zwłaszcza jeżeli poruszanym tematem jest miłość. Bardzo się cieszę, że moja sztuka (przyrzekam, że zgodna z faktami - ci dwaj panowie spotkali się i rozmawiali ze sobą, a ta pani, której imienia nie znamy, na pewno też tam była) znalazła się w repertuarze puławskiego teatru. Cieszę się po pierwsze dlatego, że wierzę w ludzi szukających w teatrze spraw i myśli nieoczywistych. Po drugie dlatego, że przedstawienie, które zobaczyłem, było wypełnione emocjami i wielką wrażliwością wykonawców. Po trzecie dlatego, że jest niezwykłym prezentem dla autora jeśli jego utwór zostaje przyjęty, odczytany i zinterpretowany w sposób rzetelny i pełen pasji.
Dziękuję wszystkim - Realizatorom i Widzom. Zespół Puławskiego Teatru Amatora sprawił mi wielką radość i prawdziwą niespodziankę, a istnienie Waszego Teatru i więzi stworzonych między ludźmi przywraca sens słowom takim jak „społeczność lokalna” czy „wspólnota”. Pozdrawiam serdecznie i życzę wielu przygód związanych z jedyną w swoim rodzaju, magiczną sztuką teatru.
Maciej Wojtyszko"

Pozostałe nagrody i wyróżnienia:

2013 r. - I nagroda na Festiwalu Kultury Kresowej w Puławach;

2014 r. - Nagroda Zarządu Województwa Lubelskiego, Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego "Za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury teatru amatorskiego";

2014 r. - Nagroda Wojewody Lubelskiego za „Całokształt działalności w dziedzinie Amatorskiego Ruchu Teatralnego”;

2014 r. - Brązowy Medal ''Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla reżysera PTA Ryszarda Stępnia;

2014 r. - List Gratulacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Wielkim wydarzeniem dla PTA były zainicjowane 27 marca 2014 roku 4-dniowe obchody Jubileuszu 65-lecia Puławskiego Teatru Amatorów.

 

Harmonogram zajęć:

poniedziałek: 17.00-19.00
wtorek: 17.00-19.30
czwartek: 17.00-19.00

Kontakt:

Ryszard Stępień
tel.: 81 458 67 14

 

Pliki do pobrania: